« Фетучини

Фетучини паста са плоски ленти, които са по-широки от „талиолини”. Наричат ги още „тренете”. Фетучините произхождат от град Болоня и предразполагат гарниране с по гъсти и лепкави сосове.