« Спагети

Най-популярният вид паста са спагетите. Родното място на спагетите е Неапол. Спагетите се сервират с всевъзможни сосове и са най-популярният вид паста в цял свят.