« Талиатели

Талиатели е вид паста с форма на плоски ленти с широчина, по-голяма от тази на фетучините. Обикновено е около 8 мм. и е желателно да се сервира с гсти и лепкави сосове!