« Дзите-Дзити

Дзите или още срещани като Дзити паста са кухи тръбички с диаметър около 1 см. Техни разновидности съществуват с най-различна дължина.