« Фузили

Фузилите са вид паста водещи началото си от Южна Италия, близо до Неапол. Специалната спираловидна форма на Фузилите се среща в по-къс и дълъг вариант. По-течните сосове са подходящи за този вид паста - Фузили.