« Фарфале

Фарфале или наричана още „паста панделки”  се появява за пръв път в Болоня. Фарфале се поднасят с леки сосове, а краищата им могат да бъдат както назъбени, така и гладки.