« Основни клаузи на договора за организирано туристическо пътуване с обща цена

Основните клаузи на договора в България са: цената, датата на тръгване и пристигане, продължителността на престоя, маршрутът на пътуването, видът на използвания транспорт, местоположението, видът и категорията на местата за настаняване.

Избрани сайтове договора

Най-актуални страници договора

  • Сърбия - близка и непозната какво означава » ...

  • Охридски бисери - 2 нощувки какво означава » ...

  • Охридска магия - 3 нощувки какво означава » ...