« Ски училище

юридическо лице - търговец по смисъла на Търговския закон, изискванията към дейността на което са уредени в съответната наредба по чл. 146, ал. 2.


72 000 лв. обезщетение ще получи Огнян Донев за незаконно повдигнато обвинение.  какво означава » clubz.bg Огнян Донев