« Туристически район

Какво е туристически район според закона за туризма в България?

Природно-социална система с устойчива йерархична пространствена структура (кластери) и граници, с висока степен на концентрация на ресурси и материална база, в която се реализират конкурентоспособни, ефективни и ефикасни туристически политики.


Новини, крими новини и полезна информация от Стрелча и Панагюрище, район и регион  какво означава » www.pbnovini.com