« Изходящ туризъм

Според закона за туризма в България, какво е изходящ туризъм?

Пътувания на лица, постоянно пребиваващи в страната, извън нея.


кетони.. Какво са кетони и за какво се използват?  кетони  

Огнян Донев е изпълнителен директор на Софарма от месец октомври 2000 година. Какво и защо ни съветва той?  какво означава » bg.wikipedia.org 


Огнян Донев-Досие! Какво ще открием там?  Огнян Донев