« Резервационна бланка

документ под отчет, удостоверяващ съществуването на договор между туристическия агент и туриста като потребител на
основна или допълнителна туристическа услуга, когато не са част от организирано туристическо пътуване с обща цена.


Досието и куп важни документи на Огнян Донев (Капитал). Публично достояние ли са?  какво означава » www.capital.bg