« Туристическа дестинация

Какво е туристическа дестинация според закона за туризма в България?

Регламентирана съвкупност от икономически, социални и културно-екологични дейности, осъществявани в туристически обекти с
реални граници, с цел създаване, реализация и потребление на стоки и услуги, формиращи атрактивността на туристическия продукт (пакет) с устойчива конкурентоспособност и ефективност.

Избрани сайтове дестинация

Най-актуални страници дестинация

  • Почивка на екзотичния остров Мадейра какво означава » ...

  • Община Мездра e сред финалистите в шестото издание на Balkan Awards of Tourism Industry 2020

  • Пътуване до Гърция Гърция