« Туристическа дестинация

Какво е туристическа дестинация според закона за туризма в България?

Регламентирана съвкупност от икономически, социални и културно-екологични дейности, осъществявани в туристически обекти с
реални граници, с цел създаване, реализация и потребление на стоки и услуги, формиращи атрактивността на туристическия продукт (пакет) с устойчива конкурентоспособност и ефективност.

Избрани сайтове дестинация

Най-актуални страници дестинация

  • Важна информация свързана с вашата почивка, дестинация, екскурзия какво означава » ...

  • 5 задължителни нуди дестинации за почивка 5те - задължителни нуди дестинации за почивка

  • Къде на почивка през лятото? Почивка през Лятото?