« Изходящ туризъм

Според закона за туризма в България, какво е изходящ туризъм?

Пътувания на лица, постоянно пребиваващи в страната, извън нея.


Огнян Донев-Досие! Какво ще открием там?  Огнян Донев