« Ресторантьор

лице, което извършва ресторантьорство във всички видове категоризирани по закона заведения за хранене и развлечения (самостоятелни и прилежащи към места за настаняване) и заведения за хранене, прилежащи към туристически хижи.


Всички материали за фармацевтичния бос Огнян Донев в Кана л 3...  какво означава » kanal3.bg Огнян Донев