« Потребител на организирани индивидуални или групови туристически пътувания с обща цена

е лице:
а) което сключва договор за туристическо пътуване с обща цена, или
б) което дава съгласие да сключи договор за туристическо пътуване с обща цена, или
в) от чието име и/или в чиято полза е сключен или е постигнато съгласие да бъде сключен договор за туристическо пътуване, или
г) в полза на което е прехвърлено туристическото пътуване с обща цена съгласно чл. 91, ал. 1.

Избрани сайтове пътуване

Нови интернет страници пътуване

  • ГЕОГРАФСКИ СВЯТ Туристически агенции: Светът на Вашите мечти Израел - древност и съвремие - 5HB - 09.04.2021г.

  • Най-актуални страници пътуване

  • Подаръчен комплект за пътуване Arktis

  • Израел - древност и съвремие - 5HB - 09.04.2021г. какво означава » ...