« изм. - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 01.08.2016 г.

Документ, удостоверяващ владеенето на езика" е диплома, свидетелство, сертификат или друг удостоверителен документ за успешно положен изпит по чужд език във висше училище,  профилирана или професионална гимназия, средно училище или езиков курс.

Избрани сайтове училище

  • Детските лагери на море и планина! Детските лагери на море и планина! Зелени училища. Кои фирми какво организират и какво предлагат. Кой предлага детски лагери на ...

  • Нови интернет страници училище

  • Гледай в интернет! Детски заведения и училища в условия на COVID 19

  • Най-актуални страници училище

  • Училищен покрив и подпорни стени правят в Копиловци

  • Дариха лаптопи на врачанско училище

  • Какво трябва да знаем за детските заведения и училища в условия на COVID 19? Детски заведения и училища в условия на COVID 19