« изм. - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 01.08.2016 г.

Документ, удостоверяващ владеенето на езика" е диплома, свидетелство, сертификат или друг удостоверителен документ за успешно положен изпит по чужд език във висше училище,  профилирана или професионална гимназия, средно училище или езиков курс.

Избрани сайтове училище

  • Ski Universe- ски училище в Боровец Ски-училище Скай Юнивърс. Информация за ски-училището, местонахождение, ски пакети, цени за ски учители, ски гардероб, ски-учите ...

  • Детските лагери на море и планина! Детските лагери на море и планина! Зелени училища. Кои фирми какво организират и какво предлагат. Кой предлага детски лагери на ...

  • Нови интернет страници училище

  • Ski Universe- ски училище в Боровец Начало