« Туристическа атракция

природен, културен или целенасочено създаден обект от туристически интерес, най-често свързан с природно, материално или
нематериално културно наследство и/или историческо събитие, или изкуствено създаден обект с развлекателна цел, предоставящ услуги с познавателна или образователна цел и/или възможности за отдих или забавление.

Избрани сайтове обект

Нови интернет страници обект

  • Градински център Божилови- озеленяване, производство на растения, проектиране Галерия

  • Най-актуални страници обект

  • Реализирани обекти Галерия

  • Градински център Божилови предлага проектиране, озеленяване, производство и продажба на декоративни растения, поддържане на обекти, поливни системи, затревяване, снегопочистване, коледни дръвчета, Начало