« Туристическа агентска дейност

извършването на посредничество при: продажби на организирани туристически пътувания с обща цена на крайни потребители;
пасажерски авиационен, воден и автобусен превоз; резервационни, визови и други допълнителни туристически услуги, както и застраховки, свързани с туристическото пътуване


Какво представляват хоризонталните асансьори? Хоризонталните асансьори са подходящи за туристически обекти, както и за места, на които е невъзможно да се осъщстви вертикален достъп.  какво означава » maritza-m.com асансьори хоризонтални