« Туристически агент

лице, регистрирано по реда на този закон или вписано в регистъра на туроператорите и туристическите агенти за извършване на туристическа агентска дейност.


72 000 лв. обезщетение ще получи Огнян Донев за незаконно повдигнато обвинение.  какво означава » clubz.bg Огнян Донев