« Системно нарушение

е налице, когато в двугодишен срок са извършени три или повече административни нарушения на този закон.


72 000 лв. обезщетение ще получи Огнян Донев за незаконно повдигнато обвинение.  какво означава » clubz.bg Огнян Донев