« Какво още от указанията?

Кой ще изготви указания за спазване на дистанция по време на различните режимни моменти? Леглата в спалните помещения на какво отстояние ще са? Как ще се организира храненето на децата – на една маса по колко деца ще сядат?

– Основен принцип в страните, които са утвърдили протоколи – дистанция между децата и на децата с учителите не може да се спазва.

Спазва се дистанция между: