« При максимален брой деца в група, какъв механизъм ще ползваме, за да върнем децата, които са над максималния брой?

Няма да се връщат, а предварително ще се питат родителите и ще се направи график. Към момента 50% от родителите декларират, че ще си пуснат децата. Това означава, че за малък процент групи ще се налага сменен режим. МОН ще призове който може, да остане вкъщи, а след 1-ви юни се надявам, че както обикновено ще има и спад на желаещите да посещават детска градина.