« Без тестове, как да знаем дали персонала и децата са здрави?

Родителите носят отговорност. Това е основен принцип в протоколите и на другите страни. По същия начин и детските градини не може и няма да се изисква да гарантира, че децата, които са доведени на детска градина са напълно здрави. Гаранции никой на никого не може да даде.

Избрани сайтове здрави

Нови интернет страници здрави

  • Гледай в интернет! Тогава бяхме ли по-здрави