« Без тестове, как да знаем дали персонала и децата са здрави?

Родителите носят отговорност. Това е основен принцип в протоколите и на другите страни. По същия начин и детските градини не може и няма да се изисква да гарантира, че децата, които са доведени на детска градина са напълно здрави. Гаранции никой на никого не може да даде.