« Как една медицинска сестра извършва качествено и адекватно сутрешен филтър?

МОН очаква указания на Министерство на здравеопазването, но са против меренето на температура. Както за матурите – връщат само на децата с видими признаци мерят температура и ги връщат. Родителите декларират, че са здрави.