« Ще се определи ли максимален брой деца в група?

Изискване за отстояние между децата в група не може и няма да има. В клас – да, но в група в детска градина – не. Така е и в другите страни. Максимален брой деца може да има – например 12, но тогава ще се наложи в някои групи децата да се редуват на смени, например: едната седмица едните, следващата седмица – другите.