« Колко ще е максималния брой деца в група?

МОН ще предложи 14, но решението предстои да се обсъди. В заповедите на Министерството на здравеопазването пише, че дейности в групи се допускат до 10 души, но можем да презюмираме, че средно дневната посещаемост ще бъде близо до 10.