« Децата ще ползват ли предпазни средства?

Не. Децата е невъзможно да стоят с маски.