« Как ще функционират детските градини след Ковид-19?

Какви са изискванията на МОН за функциониране на детските градини след Ковид-19?

За да отговорим на тревогите на родителите, тук публикуваме изказване в писмо на управителния съвет на Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България , който обобщи част от тревогите на учителите и ги изпрати на Министъра на образованието и науката, за да даде отговор  на въпроса, точно - Как ще функционират детските градини след Ковид-19?

А, именно това ще се осъщесви по следният начин: