« Когато родителите водят децата си на различни места..

И не спазват противоепидемичните мерки и излагат себе си и децата си на риск от заразяване, отговорността е изцяло тяхна. Когато родителите доведат децата си в детската градина и децата се заразят, чия е отговорността?В случай на заразяване на персонала, директорът каква отговорност носи за това, че не е осигурил здравословни и безопасни условия на труд?


– Не сме готови да носим отговорност с толкова много неизвестни. За формална отговорност можем да говорим, ако някой не е спазил противоепидемичните мерки. Иначе всички, малко или повече носим морална отговорност. Не можем до безкрай да държим детските градини затворени.

Основната отговорност е на родителите, затова ще им кажем следното: