« Посещението

Посещението на ДГ след отварянето им не е задължително;