« Родителите и персонала

Между родителите и персонала – децата се оставят отвън и се дава по-широк интервал за оставяне и взимане на децата.

Изчакват разредени пред входа на детската градина, ако се натрупат повече хора. Колкото се може повече активности се провеждат на открито, ако климатичните условия позволяват. UV-лъчите убиват вируса.