« 22

Преди 15 години учените са вярвали, че мозъкът се формира през първите години от живота. Но последни изследвания показват, че

при подрастващите протичат критични промени в мозъка, особено в главния мозък и лимбичната система, отговорни за взимането на социални решения, за контрола на импулсите и емоциите.