« 15

Не вярвайте на глупавия мит за 10-те %. Ние използваме 100% от нашия мозък.