« 3

Невроните се различават по размер - те са от 4 до 100 микрона на ширина.