« 20

 Информацията в мозъка преминава през различни видове неврони с различна скорост от 1,5 км в час до 440 км в час.