« 5

По-големият процент мозък може да е причина за хуманитарно мислене у хората.