« 1

Живият човешки мозък има розов оттенък. Сивите клетки, които съставляват 40% от мозъка, стават сиви на цвят чак

след смъртта ни. Така че сивото вещество, за което мнозина говорят, всъщност е розово.