« 18

Уморени сте от четенето на този текст? Прозейте се! Прозявката охлажда мозъка, докато липсата на сън повишава температурата.