« 8

Бялото вещество, представляващо останалите 60% от мозъка, получава цвета си от миелина, който отговаря за скоростта, с която протичат електрическите импулси.