« 13

Дължината на аксоните (неврити, чрез които се предават нервните импулси) в мозъка на всеки човек може да бъде от порядъка на 161 хил. км и да обгърнат Земята четири пъти.