« 16

Гънките на мозъка увеличават площта на повърхността на мозъка, което позволява да се поддържат повече невроните, отговарящи за паметта и мисленето.