« 21

Нашият мозък може да сканира и обработва сложни изображения (като перона на метрото в пиков час) само за

13 милисекунди. Това е доста бързо, като се има предвид, че премигването отнема няколко стотин милисекунди.