• Какво означава понятието финанси?

  За какво служат финансите?

  Кои и какви видове финанси има?

  Какви и кои финансови институции съществуват?
  ...

  Финанси
  Начало... • Кои и какви са 8-те вида финанси и каква функция изпълняват те?

  1. Държавни-публични финанси - управление на паричните потоци на държавата.
  2. Корпоративни финанси (фирмени финанси, финанси на предприятието): управление на входящите и изходящите парични потоци на предприятията.
  3. Банково дело: управление на банките.
  4. Международни финанси и фондови пазари: управление на приходите и разходите на международната икономика.
  5. Лични финанси (персонални или семейни): управление на бюджета на домакинството
  6. Социално осигуряване: управление на приходите и разходите на осигурителния институт, пенсионни фондове и други.
  7. Лизинг: управление на приходите и разходите на лизинговите компании.
  8. Застраховане: управление на застрахователни фондове, които имат за цел да предоставят на застрахованите предпазване от рискове.
  ...

  Видове финанси
  Начало / ... • Финансите са средствата, които служат за разпределение и преразпределение на съвкупния обществен продукт и националния доход, и за формиране и използване на бюджети с цел задоволяване на определени човешки потребности.

  ...

  За какво служат финансите?
  Начало / ... • Съвкупността от икономически отношения в процесите на формиране, разпределение и използване на централизираните и децентрализираните фондове за парични средства се нарича финанси. Науката финанси е изкуство за употреба на финансите, или по-точно казано:

  !Паричните отношения свързани с управлението на приходите и разходите на различните институции се наричат финанси!

  Народно му думата финанси се използва като синоним на пари, и по-точно – на ликвидни парични средства. Тук ключова дума в сферата на финансите е бюджетът. Глаголът „финансирам“ означава снабдявам с пари. Съществува и научна дисциплина финанси, която се занимава с изследването и изучаването на процесите и принципите в областта на финансите.

  ...

  Какво е финанси?
  Начало / ... • Колко важно е да се знае разликата между пари и финанси?

  Разликата между пари и финанси е, че парите са базовият ресурс, който се използва за транзакции или търговия, докато финансите представляват управление на парите и притежаването им, като цели.

  Управлението на финансите включва анализиране на транзакциите, управление на риска и идентифициране на начини за увеличаване на приходите или минимизиране на разходите. Парите са средството за разплащане. 

  ...

  Разликата между пари и финанси
  Начало / ... • Скромен и трудолюбив човк, обичащ света!

  1. Любомир е славянско име, което означава, обичащ света.

  2. Мъжете с това име празнуват имен ден на 17 септември.

  3. Любомир е търпелив, скромен и трудолюбив човек.

  4. Мъжете с това име лесно се подават на стрес.

  5. Любомир е грижовен син и прекрасен баща.

  6. Мъжете с това име имат успехи във финансите и програмирането.

  ...

  Любомир
  Начало /  / ... • Бюджета - доста относителна величина до последно. Основното, което трябва тук да уточните е:

  Кой ще плаща сватбата и какви възможности има?

  Някъде родителите на младоженеца, покриват сватбата, другаде самите младоженци си плащат масрафа, а в трети случай родителите на булката плащат сватбата. Направете списък със задължителните разходи - обреди, халки, тоалети, куверти и изследвания. Останалите финанси, разпределете в група по-маловажни. По този начин ще избегнете влизане в огромен преразход и излишни притеснения в последният момент.

   

  ...

  Бюджет
  Начало /  /  / ... • Професията е:

  Трудова дейност (работа-служба), която изисква продължително и интензивно обучение и владеене на специализирани знания и умения и обикновено се регулира от професионална организация, етически кодекс и процес на лицензиране или сертификация.

  В Европа и Северна Америка професионалисти са:

  Библиотекарите, дипломатите, счетоводителите, инженерите, правистите, преподавателите, архитектите, лекарите, социалните работници, психолозите, фармацевтите, финансистите, военните, духовниците, медицинските сестри, както и тези, които провеждат научни изследвания в различни области на науката.

  В класическия свят е имало само три професионални области:

  Духовенството, медицината и правото, понеже тези три професии се придържали към конкретен етичен кодекс и членовете почти навсякъде се изисквало да се закълнат в определен вид клетва, че ще се придържат към тези етически принципи, като по този начин „професират“ един висок стандарт на изпълняване на задълженията и на отговорност. Тези три професии също така предлагат на студентите и изискват от членовете си продължително и интензивно обучение по значението, ценностите и важността на тяхната клетва по отношение на практикуването на професията.

  Някои социологически теории определят професиите като самоопределили се елити на властта, които са организирани по линии на гилдиите. От тази гледна точка, специализираните познания и етическия кодекс изпълняват функциата да съхраняват властта, която професията или гилдията притежава за разлика от обикновеното население (например, правото на лекарите да практикуват медицина и да предписват лекарства, правото на духовниците в някои страни да сключват или разтрогват граждански бракове или правото на психолозите да дават и интерпретират определени психологически тестове, чието съдържание и значение се пази в тайна).

  Но...

  Погледнато от друга страна, професиите се дефинират като дейности, при които дадено лице, което притежава специализирани знания или умения предлага срещу заплащане на други лица или организации да прилага своите знания или умения в тяхна полза.

  ...

  Професия
  Начало / ... • В писмо до Министерството на здравеопазването, МОН заявява, че на първо време има готовност да финансира тестовете.

  ...

  От къде ще се осигурят средства за тестовете?
  Начало /  /  / ... • Всички методи на обезкосмяване в развитие!

  В днешно време всички изброени до тук методи за обезкосмяване все още се практикуват под една или друга форма. Обезкосмяването става все по-популярно и налагано медийно като социална естетическа норма и при жените, и при мъжете. Хубавото е, че днес разполагаме с нужната...

  Информация, проучвания, медицински тестове, сертификати, видеа от различни процедури по обезкосмяване, коментари на клиенти. Като цяло разполагаме с конкурентна среда в предлагането на различни услуги и методи по обезкосмяване в различен ценови диапазон. Всеки има възможност да прецени кой е най-добрият метод за обезкосмяване за неговия тип кожа, естетически изисквания, начин на живот, финанси. Има и възможност за планиране и консултации, за да се взимат информирани решения за нещо, което касае красотата и здравето ни.

  ...

  В настоящето
  Начало /  /  / ...