« Домейн

Домейните са "човешкият" преводач на интернет, позволяващ на потребителите да намират вашия бизнес лесно. Домейнът е уникално име или адрес, което идентифицира вашия уебсайт и ключовия актив за развитие на онлайн бизнес. 

В превод от английски език домейн означава притежание, владение, а домейн имената се ползват за наименуване на ресурси/услуги в интернет.