« Какво е RSS feed?

RSS feed е кратък текстов файл генериран от активен хостинг и съдържащ нова информация, която ще се разпространява в други сайтове или ще достига до читатели.

RSS е съкращение от Really Simple Syndication, в превод това означава “наистина просто разпространение”. RSS хранилките са източник на информация при четене на Новини и свързващо звено при разпространението на информация между сайтове. 

С помощта на RSS се дава кратко описание за нова информация, появяваща се в сайта – особено нови страници, новини и промоции  и се прави препратка към пълната версия на информацията.

RSS-Feed представлява файл във формат XML, който обикновено съдържа структурираната информационна част, без оформление, навигация или друга допълнителна информация. Форматът добива особена популярност благодарение на честата му употреба в уеб-блогове.

Чрез RSS хранилки маркетинг активните сайтове споделят съдържание максимално бързо.