« Какво е SSL | TLS сертификат?

SSL сертификатът представляват няколко програмно генерирани електронни документа (файлове) целящи да удостоверяват автентично да достъпвания сайт или друг интернет ресурс. 

TLS е наследникът на SSL. 

Целта на SSL, съкращение от Secure Sockets Layer https://bg.wikipedia.org/wiki/SSL  е връзката клиент сървър да бъде защитена от подслушване и преправяне. 

Всеки един SSL сертификат се издава за удостовяряване самоличността на определен url адрес. 

Видове сертификати според обхвата на действие са:

  • домейн SSL сертификат | TLS сертификат (Покриват www.domain.com и domain.com
  • WildCart SSL сертификат | TLS сертификат покриват всички поддомейни към един домейн - *.domain.com, където * може да бъдат всички вариации на поддомейни напр www, www1, ww и друго 
  • SAN SSL сертификат | TLS сертификат , това е един сертификат, който покрива едновременно няколко домейни и обикновено предоставя опция за добавяне на нови домейни 

 

4 са най-разпространените видове SSL сертификати. 4 са степените на сигурност.