« Какво е SSL | TLS сертификат?

SSL сертификатът представляват няколко програмно генерирани електронни документа (файлове) целящи да удостоверяват автентично да достъпвания сайт или друг интернет ресурс. 

TLS е наследникът на SSL. 

Целта на SSL, съкращение от Secure Sockets Layer https://bg.wikipedia.org/wiki/SSL  е връзката клиент сървър да бъде защитена от подслушване и преправяне. 

Всеки един SSL сертификат се издава за удостовяряване самоличността на определен url адрес. 

Видове сертификати според обхвата на действие са:

  • домейн SSL сертификат | TLS сертификат (Покриват www.domain.com и domain.com
  • WildCart SSL сертификат | TLS сертификат покриват всички поддомейни към един домейн - *.domain.com, където * може да бъдат всички вариации на поддомейни напр www, www1, ww и друго 
  • SAN SSL сертификат | TLS сертификат , това е един сертификат, който покрива едновременно няколко домейни и обикновено предоставя опция за добавяне на нови домейни 

 

4 са най-разпространените видове SSL сертификати. 4 са степените на сигурност.

 


курс за гримьор

За 1 седмица и при цена под 500 лева може да получите международно признат сертификат за гримьор. За 1 седмица и при цена под 500 лева може да получите международно признат сертификат за гримьор.  курс за гримьор  www.davitoz.org какво означава »  


курсове маникюр

курсове маникюр - професионално обучение и сертификат за работа  курсове маникюр  www.davitoz.org какво означава »  


курсове по гримьорство

Професионално обучение и сертификат за изкарани професионални курсове по гримьорство!  курсове по гримьорство  www.davitoz.org какво означава »