« Интернет маркетинг

Интернет маркетинг са действията за налагане на определена марка, продукт, услуга, осъществяване на продажби или контакт с клиенти чрез интернет. 

Практически интернет маркетинг пространството е основният канал за дигиталния маркетинг. 

Други варианти за изписване на интернет маркетинг са: интернет дигитален маркетинг, уеб маркетинг, онлайн маркетинг, еМаркетинг,  е-маркетинг


CPM – Цена на хиляда


Съкратено от “Cost per thousand (CPM)” (буквата M е от латинската цифра M, представяща думата “хиляда” – “mille”). Един от моделите за плащане, при които рекламодателят плаща за всеки 1000 показвания (импресии) на рекламата си. Това е идеален модел за рекламодатели, които искат гарантирано да плащат за потребители, които са видели рекламата им.

  

Какво е Вирусен маркетинг?


Какво е вирусът? Това всъщност е послание - текст, изображение, впечатление...

Вирусният маркетинг в интернет нашумя с навлизането на социалните мрежи в бита на потребителите. Най-просто казано той се постига с пускането на "вирус" в определена таргет група в социалните мрежи. 

Таргет групата са хората лидери на мнение - лицата в социалните мрежи, чиито постове се споделят. Те са носителите на вируса.

Вирусният маркетинг е мощно средство за достигане до широка аудитория за много кратко време. 

Опасностите при работа с вирусен маркетинг са свързани с контрола на посланието в интернет - в един момент разпространението в уеб излиза извън контрола на автора и овладяването на ситуацията може да стане трудно. 

  

Citations


Citations в буквален превод на български език означава- цитати, цитирания, цитатите, библиографски описания, цитиране.

cited на български език - цитирано, цитиран, цитирани

В областта на интернет маркетинга думата citation означава споменаване на бизнеса в директории и социални мрежи чрез отзиви, коментари, препоръки и др. 

 

  

Инфлуенсър


Инфлуенсър (от английски influence) е лице в социалните мрежи, което чрез своята популярност оказва влияние върху мнението на своята аудитория.

Инфлуенсърите споделят интересна информация в социални мрежи, платформи за видеосподеляне и интернет сайтове тип блог.

Дигиталният маркетинг с инфлуенсъри е свързан със създаване на уникално и атрактивно съдържание, което да привлича вниманието на аудиторията с която разполагат и да подкрепя бранда ни. Обикновено е свързано с тест и препоръка на продукт.