« Инфлуенсър

Инфлуенсър (от английски influence) е лице в социалните мрежи, което чрез своята популярност оказва влияние върху мнението на своята аудитория.

Инфлуенсърите споделят интересна информация в социални мрежи, платформи за видеосподеляне и интернет сайтове тип блог.

Дигиталният маркетинг с инфлуенсъри е свързан със създаване на уникално и атрактивно съдържание, което да привлича вниманието на аудиторията с която разполагат и да подкрепя бранда ни. Обикновено е свързано с тест и препоръка на продукт.