« Citations

Citations в буквален превод на български език означава- цитати, цитирания, цитатите, библиографски описания, цитиране.

cited на български език - цитирано, цитиран, цитирани

В областта на интернет маркетинга думата citation означава споменаване на бизнеса в директории и социални мрежи чрез отзиви, коментари, препоръки и др.