« Нана

Талантлива и любезна с творчески характер

1. Нана е древноеврейско име, което означава божи дар.

2. Жените с това име имат творчески характер и са изключително талантливи, и любознателни.

3. Нана си избира професия, свързана с изкуството и хуманитарните науки.

4. За жените с това име парите не са цел, въпреки че са доста практични и предприемчиви.


освободен от акциз краен потребител

Без ДДС освободен от акциз краен потребител - какво е и какво означава това? Без ДДС
освободен от акциз краен потребител - какво е и какво означава това?  освободен от акциз краен потребител  www.alelbg.com какво означава »